Wyroby z granitu i marmuru – kontakt z Granimexem

Jesteś tu: » Kontakt
Są Państwo zainteresowani zakupem wysokiej jakości wyrobów z kamienia naturalnego? Marzą się Państwu eleganckie posadzki z kamienia lub granitowe blaty kuchenne? Uważają Państwo, że do wystroju wnętrz Państwa mieszkania pasowałyby schody marmurowe albo kominki z kamienia naturalnego? W hurtowni Granimex z Warszawy czeka na Państwa duży wybór produktów z kamienia naturalnego w atrakcyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy!
Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Polityka prywatności

Do nas warto przyjechać, bo Granimex to dobre ceny i zawsze bogata oferta. Duży wybór marmurów (Crema Marfil, płytki marmurowe), granitów (płytki granitowe, parapety granitowe, czarny granit), trawertynu, konglomeratów, piaskowca, impregnatów do kamienia. To wszystko i więcej w naszej hurtowni kamienia budowlanego w Warszawie. Zapraszamy!

INFORMACJA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) jest
GRANIMEX WIĘCKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
ul. Syta 66a, 02-993 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000503530, REGON: 00219316700000, NIP: 1130031732,
o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
2. Z Administratorem można kontaktować się pod nr tel. 4822 8588918, adresem e-mail
granimex@home.pl lub na adres do korespondencji: ul. Syta 66 A, 02-993 Warszawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi
na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie, w tym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom
usług IT, podmiotom wykonującym obsługę prawną Administratora, osobom prowadzącym
jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku
zlecenia.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas udzielania odpowiedzi na zadane
przez Panią/Pana pytanie. Ewentualne dalsze przetwarzanie może wynikać z innych podstaw
prawnych, w szczególności wiązać się z wykonaniem zawartej przez Panią/Pana umowy z
Administratorem.
5. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu otrzymania
odpowiedzi na zadane pytanie.
8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje
profilowania.